Over Zazzu

Een kleurrijke en betoverende wereld...

Zazzu creëert poëtische kunstinstallaties met een uniek verhaal, verteld zonder enig gesproken woord.
Betoverende en kleurrijke werelden die boodschappen van hoop, vertrouwen en liefde brengen. Werelden die mensen samenbrengen, ongeacht cultuur, religie of afkomst.

In beweging

De naam Zazzu, een variant van Zazu, is van Hebreeuwse oorsprong en betekent 'in beweging'. Beweging, creatie of verandering is onvermijdelijk en hoort bij het leven. Zonder beweging en creatie is er geen vooruitgang in het leven, en houdt alles zelfs op met bestaan.
Zazzu's installaties weerspiegelen vaak een utopische wereld, met heldere felle kleuren die in ons geheugen gegrift blijven. Het utopische beeld stuwt ons vooruit, doet ons dromen in de richting van een betere wereld.
De tijd gaat vooruit, alles verandert, ook wij veranderen. Zazzu wil positieve verandering teweeg brengen en inspireren door het creëren van verbindende kunstinstallaties.

Lawrence Demortier, kapitein van het zazzu-schip en de natuur als grootste inspiratiebron:

“De installaties zijn steeds geïnspireerd door natuurlijke elementen, zij het in vorm, kleur of dieperliggende betekenis. Ze zorgen voor een gevoel van verbondenheid met de natuur en elkaar. Ik merk dat het positieve emoties oproept bij mensen, het raakt hen...”